Politica Baack.com și a tuturor serviciilor și aplicațiilor sale privind protecția informațiilor cu caracter personal

1. General

1.1. Această politică descrie procedura procesării datelor cu caracter personal și protejării informațiilor cu caracter personal ale persoanelor care accesează Baack.com (în continuare, „Website-ul”) și utilizează serviciile și aplicațiile sale (în continuare, „Utilizatori”).

1.2. Scopul acestei politici este de a asigura protecția necesară a informațiilor utilizatorului, inclusiv date cu caracter personal, împotriva accesului și dezvăluirii neautorizate și de a asigura drepturile Utilizatorului la confidențialitate.

1.3. Regulile pentru colectarea, procesarea, stocarea, transferul și distrugerea informațiilor cu caracter personal ale Utilizatorilor Website-ului sunt enunțate în această politică și alte documente oficiale puse la dispoziție de administrația Website-ului.

1.4. Versiunea actuală a acestei politici este un document public și poate fi accesată de orice utilizator de internet la Baack.com/home/privacy. Administrația Website-ului are dreptul de a modifica această politică și de a notifica Utilizatorii prin publicarea unei versiuni actualizate a acestei politici pe Website, la Baack.com/home/privacy. Orice modificări la această politică vor intra în vigoare odată cu publicarea.

1.5. Prin înregistrare și utilizarea Serviciului, Utilizatorul confirmă că este de acord cu termenii acestei Politici.

1.6. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu această politică, este rugat să înceteze imediat utilizarea Website-ului și a Serviciilor sale.

2. Termeni de utilizare

2.1. Prin punerea la dispoziție a Website-ului, serviciilor și aplicațiilor sale (în continuare, „Serviciile website-ului”), administrația Website-ului, acționând rezonabil și cu bună-credință, consideră că Utilizatorul:

2.1.1. are toate drepturile necesare pentru a se înregistra pe și pentru a utiliza acest Website;

2.1.2.oferă informații adevărate despre sine în măsura necesară pentru a utiliza Serviciile website-ului;

2.1.3. este pe deplin conștient că orice informații publicate pe Website pot fi puse la dispoziția altor Utilizatori ai Website-ului și utilizatori de internet și pot fi copiate și distribuite de astfel de acești utilizatori.

2.2. Administrația Website-ului nu este responsabilă pentru exactitatea informațiilor cu caracter personal pe care le primește de la Utilizatori și nu verifică aceste informații, cu excepția cazului în care astfel de verificări sunt necesare pentru ca administrația Website-ului să își poată îndeplini obligațiile față de Utilizator.

3. Scopurile procesării informațiilor

Administrația Website-ului procesează informațiile Utilizatorului, inclusiv date cu caracter personal, pentru a îndeplini obligațiile administrației Website-ului față de Utilizatori în ceea ce privește utilizarea Website-ului și a tuturor serviciilor și aplicațiilor sale.

4. Informațiile Utilizatorului

4.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului includ:

4.1.1. Adresa de e-mail furnizată de către Utilizator;

4.1.2. Numele complet, data nașterii, sexul, numărul portofelului electronic și/ sau numărul cardului bancar furnizat de către utilizator;

4.1.3. Orice date suplimentare transmise de către Utilizator la solicitarea administrației Website-ului, care permit administrației Website-ului să își îndeplinească obligațiile care apar din Politica de utilizare a Website-ului față de utilizatori. Administrația Website-ului își rezervă dreptul de a-i solicita Utilizatorului o copie a documentului de identitate sau a oricărui alt document care conține numele și prenumele și fotografia Utilizatorului. Administrația Website-ului va mai avea și dreptul de a solicita informații suplimentare, care, la latitudinea administrației Website-ului, sunt necesare și suficiente pentru a identifica un astfel de utilizator și pentru a preveni abuzurile și încălcările drepturilor părților terțe.

4.2. Alte informații ale Utilizatorului procesate de administrația Website-ului includ:

4.2.1. Date suplimentare obținute atunci când Utilizatorul accesează Website-ul, inclusiv informații referitoare la dispozitivele și interacțiunea tehnică cu Website-ul (inclusiv adresa IP a serverului, sistemul de operare, tipul de browser, localizarea geografică și furnizorul de internet);

4.2.2. Date obținute automat atunci când este accesat Website-ul prin intermediul marcajelor (modulelor cookie);

4.2.3. Informații primite de administrația Website-ului ca urmare a acțiunilor Utilizatorului pe Website.

4.3. Colectarea informațiilor despre dispozitive tehnice

Administrația Website-ului colectează datele necesare pentru ca utilizatorul să acceseze serviciile Website-ului și are nevoie de astfel de date pentru:

 • a menține și a evalua funcționalitatea Website-ului;
 • a personaliza conținutul Website-ului și a afișa publicitate contextuală.

Administrația Website-ului informează Utilizatorii că primește automat următoarele informații despre dispozitivele tehnice ale Utilizatorului:

 • adresă IP;
 • codul țării;
 • IDFV, ID publicitar de Android ID, IMEI (International Mobile Equipment Identity - Numărul internațional de identitate al echipamentului mobil);
 • simbol notificări push.

Unele dintre aceste date pot identifica precis dispozitivul, însă nu identifică Utilizatorul. Potrivit legislației anumitor țări, informațiile care identifică dispozitivul sunt considerate informații personale.

5. Colectarea, procesarea, stocarea, transferul și distrugerea informațiilor Utilizatorului

5.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt colectate de către Website:

 • la momentul înregistrării;
 • atunci când Utilizatorul transmite ulterior informații suplimentare cu caracter personal.

5.1.1. Informațiile cu caracter personal descrise în clauza 4.1.1. a acestei politici sunt furnizate de către Utilizator și sunt minimul necesar pentru a finaliza procesul de înregistrare pe Website.

5.1.2. Informațiile cu caracter personal descrise în clauza 4.1.2. a acestei politici sunt furnizate de către Utilizator adițional din proprie inițiativă, prin intermediul filei de Editare din secțiunea Pagina mea.

Atunci când publică orice informații pe pagina sa personală, Utilizatorul este pe deplin conștient și confirmă că este de acord cu faptul că aceste informații ar putea fi disponibile pentru alți utilizatori de Internet, prin prisma structurii și funcționalității Website-ului.

5.2. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal sunt procesate legal;
 • Datele cu caracter personal sunt procesate cu bună-credință;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi procesate într-un scop incompatibil cu scopul inițial pentru care sunt procesate;
 • Datele cu caracter personal îndeplinesc scopurile procesării datelor cu caracter personal;
 • sunt utilizate sisteme automate pentru procesarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care procesarea neautomată este solicitată prin lege.

5.3. Datele cu caracter personal sunt stocate exclusiv pe suport electronic.

5.4. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor nu pot fi transferate părților terțe, cu excepția cazurilor prevăzute expres de această politică:

 • La indicația sau la confirmarea Utilizatorului, datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate părților terțe care se află în relații contractuale cu administrația Website-ului, cu condiția ca aceste părți să își asume obligațiile de confidențialitate.
 • Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt furnizate la solicitarea agențiilor guvernamentale (organisme locale autonome) în maniera prevăzută de lege.

Pentru a asigura îndeplinirea acestor obiective, Utilizatorul este de acord ca:

 • în temeiul legilor aplicabile, datele sale cu caracter personal să fie colectate, procesate, stocate, sistematizate, extrase, comparate și utilizate de administrația Website-ului;
 • administrația Website-ului să primească și să transfere către afiliați și parteneri rezultatele procesării automate a acestor date, cu utilizarea diferitelor modele de evaluare a informațiilor, sub formă de valori și identificatori integri și/ sau textuali, pentru procesarea acestor date de către administrația Website-ului și/ sau persoanele specificate în acest paragraf.

5.5. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi distruse atunci când:

 • Utilizatorul elimină aceste date de pe pagina sa personală, din inițiativă proprie;
 • administrația website-ului șterge profilul Utilizatorului sau informațiile publicate de către Utilizator în cazuri stabilite de regulamentul de utilizare a Website-ului.

6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

6.1. Utilizatorul are dreptul:

6.1.1.Să-și acceseze informațiile fără restricții și gratuit, utilizând datele de autentificare și parola.

6.1.2. Să modifice informațiile oferite anterior pe pagina personală a Utilizatorului Website-ului, cu condiția ca informațiile noi să fie actualizate și adevărate.

6.1.3. Să șteargă informații de pe pagina sa personală de pe Website;

6.1.4. Să solicite administrației Website-ului să actualizeze sau să șteargă datele cu caracter personal dacă acestea sunt:

 • incomplete;
 • depășite;
 • false;
 • obținute prin mijloace ilegale;
 • nu sunt necesare pentru scopul declarat de procesare sau dacă acțiunile menționate în clauzele 6.1.2 și 6.1.3 din prezenta nu pot fi implementate;

7. Protecția informațiilor Utilizatorului

7.1. Administrația Website-ului va lua toate măsurile tehnice, de organizare și legale pentru a asigura faptul că datele personale ale Utilizatorului sunt protejate împotriva accesării accidentale sau neautorizate de către părți terțe.

7.2. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor sale de autentificare și a parolei pentru Website. Utilizatorul nu își poate transfera drepturile de a utiliza Serviciul către orice alte părți terțe, fie gratuit, fie în schimbul unei taxe, și este, de asemenea, obligat să ia măsuri pentru menținerea confidențialității datelor sale de autentificare și a parolei.

8. Limitarea aplicabilității

Această politică nu se aplică acțiunilor oricăror părți terțe. Administrația Website-ului nu are nicio responsabilitate pentru acțiunile părților terțe care au obținut acces la informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului.

Recuperarea parolei

Please complete "E-mail" field.
A letter containing a password recovery link will be sent to the indicated address